عوامل زیادی بر روی قیمت ها می تواند موثر باشد ، عَرضه و تقاضا مهمترین عنصر تعیین کننده قیمت کشمش می باشد.

قیمت روز کشمش تیزابی و کشمش انگوری

قیمت روز کشمش تیزابی ملایر (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

جهت اطلاع از قیمت روز کشمش تیزابی با کلیک بر روی لینک یا اسکن گیو آر به کانال تلگرامی مرجع رسمی قیمت کشمش مراجعه کنید
قیمت خرید از کشاورز می باشد

قیمت روز کشمش انگوری (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

جهت اطلاع از قیمت روز کشمش انگوری با کلیک بر روی لینک یا اسکن گیو آر به کانال تلگرامی مرجع رسمی قیمت کشمش مراجعه کنید
قیمت خرید از کشاورز می باشد

قیمت روز کشمش پلویی مشکی (قیمت بار فله خرید از کشاورز)

جهت اطلاع از قیمت روز کشمش آفتابی با کلیک بر روی لینک یا اسکن گیو آر به کانال تلگرامی مرجع رسمی قیمت کشمش مراجعه کنید
قیمت خرید از کشاورز می باشد
مرجع قیمت روز کشمش

https://t.me/malayer_Raisins

منبع : سامانه عرضه و تقاضا کشمش www.Mnuts.ir

انواع کشمش
× Responsible for the sale of exported raisins / مسؤول عن بيع الزبيب للتصدير