شروع به کار بازار ملایر

خشکبار ملایر

گروه اقتصادی بازار ملایر با هدف یاری کشاورز و تجار فعالیت خود را در زمینه ارائه آخرین قیمت کشمش ، خرید بار کشمش از کشاورز و تامین بار تجار و… رسما شروع کرد. اهداف بازار ملایر کمک بهفروش بهتر محصولات کشاورزان تامین بار کارخه های بسته بندی کشش بازار یابی …

Read More »