Tag Archives: کشمش آبگیری

کشمش پشت لیزر (ضایعات)

کشمش پشت لیزر

کشمش ضایعاتی پشت لیزر ، به کشمشی گفته می شود که در هنگام بسته بندی و سورتینگ توسط دستگاه لیزر جدا سازی می شود و دیگر به عنوان مصارف خانگی و خوراکی قابلیت استفاده ندارد. از این ضایعات به عنوان مصارف صنعتی ، الکل گیری ، آبگیری گاها خوراک دام …

Read More »

کشمش پشت لیزر

کشمش پشت لیزر

کشمش پشت لیزر در فرایند بسته بندی و سورتینگ لیزری کشمش تیزابی ، آفتابی و طلایی بدست می آید ، این نوع کشمش کمتر مناسب خوردن و تغذیه است و کشمش درجه محصوب می شود و استفاده آن جهت تولید سرکه ، آبگیری است. کشمش ضایعاتی مخصوص آبگیری جهت سفارش …

Read More »