قیمت کشمش صادراتی با توجه به میزان سفارش و کیفیت درخواستی متغیر می باشد جهت دریافت قیمت به روز می توانید با یکی از شماره های زیر تماس حاصل نمائید.

0918201018409182307696

قیمت روز کشمش صادراتی سلطانی ملایر

بسته بندی 10 کیلو ، تحویل درب کارخانه

1401/5/1855000 تومان تا 57000تومان

قیمت روز کشمش صادراتی طلایی ملایر

بسته بندی 10 کیلو ، تحویل درب کارخانه

1401/5/1859000 تومان تا 67000 تومان

قیمت روز کشمش صادراتی آفتابی ملایر

بسته بندی 10 کیلو ، تحویل درب کارخانه

1401/3/1257000 تومان تا 60000 تومان

جهت دریافت آخرین قیمت به روز و ثبت سفارش به یکی از شماره های زیر تماس حاصل نمائید.

0918201018409182307696

عوامل موثر بر قیمت کشمش صادراتی

میزان سفارش هرچه بیشتر باشد شرکت های بسته بندی قیمت نزدیک به کف ارائه می دهند ، وزن بسته بندی هرچه ریز ترباشد قیمت نیز افزایش خواهد داشت ، اصولا قیمت های ارائه شده در بسته بندی 10 کیلو در نظر گرفته میشود. و مورد آخر کیفیت درخواستی مشتری نیز بر قیمت تاثیر مستقیم و چشم گیری دارد.